PROJEKT 2020

„LICHO NIE ŚPI…- SŁOWIAŃSKIE MOTYWY”

Uczniowie naszego liceum i Zespołu Szkół w Kołkach na Wołyniu, jako pierwsi w naszym regionie, realizują międzynarodowy projekt w formie on-line p.n. „Licho nie śpi…- słowiańskie motywy”.
Wspólne pradawne dziedzictwo jest punktem wyjścia do działań twórczych, artystycznych i naukowych (warsztaty, wideokonferencje), których celem jest poznanie słowiańskiej tradycji obydwu narodów oraz doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie inteligencji emocjonalnej. Jednym z rezultatów projektu jest prowadzenie strony internetowej i bloga w formie oferty kulturowo-historycznej pokazującej dawne zwyczaje i ich obecność we współczesnym życiu, m.in. elementy gimnastyki słowiańskiej. Projekt jest finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji MEN i objęty Honorowym Patronatem przez Prezydenta Miasta Zgierza oraz Starostę Zgierskiego. Beneficjentem jest Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu.
Więcej informacji na:

https://www.facebook.com/groups/780838149415729

Beata Baszczyńska-Misztal