Integracja i edukacja


INTEGRACJA I EDUKACJA, CZYLI UROZMAICONE LEKCJE PRZEDMIOTOWE W PLENERZE I MUZEUM
Powrót do szkoły po zakończeniu nauki zdalnej przyniósł uczniom nie tylko spotkania z koleżankami, kolegami i nauczycielami w szkolnych salach, ale również tak wyczekiwaną możliwość odbywania lekcji poza szkołą - na łonie przyrody i w instytucjach kultury. Uczniowie Staszica integrowali się więc na lekcjach języka polskiego w plenerze oraz na lekcjach edukacji regionalnej i historii w Muzeum Miasta Zgierza (do czego okazją była możliwość uczczenia 200-lecia podpisania Umowy Zgierskiej).
1.JPG
2.JPG
3.JPG
4.jpg

Created by IrfanView