Administracja

mgr Beata Pośpiech – dyrektor szkoły

mgr Aneta Wlaźlińska-Budźko – główny księgowy

mgr Patrycja Pruszkowska – kierownik gospodarczy

Elżbieta Bukowska – sekretarz szkoły

mgr Sławomir Uczciwek – starszy informatyk

Ewelina Witosławska – inspektor RODO

Janusz Stasiak – inspektor BHP