Stypendyści programu „NASZ PRYMUS”

  • Hanna Makowska klasa II AB
  • Helena Makowska klasa II AB
  • Natalia Łuba klasa II CD
  • Barbara Brzezińska klasa III BCp
  • Karol Dawid klasa III BCp
  • Oliwia Ostrowska klasa III ABg
  • Aleksandra Błaszczyk klasa III BC

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

  • Oliwia Ostrowska klasa III ABg
  • Natalia Łuba klasa II CD