Obsługa

Tadeusz Wasilewski – robotnik gospodarczy

Stanisław Krupiński – robotnik gospodarczy

Dagmara Bielińska – starsza woźna

Monika Grzejszczak – szatniarka

Jolanta Ciechanowska – sprzątaczka

Barbara Szczepanowska – sprzątaczka