Konto Rady Rodziców

Konto Rady Rodziców przy I LO im. Stanisława Staszica w Zgierzu:
Bank Spółdzielczy w Zgierzu
62 8783 0004 0031 1496 2000 0001