BARBARA BENIUSZKO (1924 – 2006)

Została Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Absolwentów w 2004 roku. To nauczyciel, polonista, pedagog, wychowawca, animator kultury i reżyser w jednej osobie. Przede wszystkim zaś była wybitnym humanistą, dydaktykiem z wielką klasą. Przybliżała rodzimą literaturę, kulturę, uczyła trudnej sztuki rozumienia poezji, skutecznie wpajała normy moralne, zasady etyki i niełatwej umiejętności analizy postaw ludzkich.

Była nie tylko profesorem, polonistą (35 lat nauczała w I LO im. S. Staszica), ale realizowała równolegle największą chyba pasję swojego życia. Na początku lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia z Jej inicjatywy powstało szkolne kółko recytatorskie, które wkrótce przeistoczyło się w Szkolny Teatr Poezji „Profil”. Teatr ten w latach 1956-1968 uznawany był za jeden z najlepszych teatrów amatorskich w kraju, a z pewnością był wówczas wybijającym się teatrem szkolnym. W 1993 roku otrzymała Medal Najwyższej Godności Liceum Staszica.

JÓZEF SADO (1911-2005)

Został Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Absolwentów w 2004 roku. Był wybitnym nauczycielem łaciny i j. niemieckiego, wychowawcą licznych pokoleń uczniów i legendą I LO im. S. Staszica. Dbał o ład, porządek, dyscyplinę i kulturę bycia uczniów, a nade wszystko o wysoki poziom nauczania. Zapamiętano Go jako nauczyciela surowego i wymagającego – braku wiedzy i zaniedbań nie tolerował – ale jednocześnie sprawiedliwego w ocenie, życzliwego i opiekuńczego. Starsi absolwenci wspominają, że „był szczególnie wymagający w stosunku do uczniów mogących wiele, ale leniwych, natomiast bardzo wyrozumiały dla uczniów mało zdolnych”. Z jego zajęć uczniowie czerpali szeroką wiedzę. Uczył języka w znacznym stopniu martwego, ale zarazem objaśniał szeroko wątki literackie i wprowadzał swoich uczniów w bogaty świat starożytnej kultury, poszerzał ich horyzonty myślowe i zaszczepiał w nich humanistyczne sposoby postępowania. W 1993 roku otrzymał Medal Najwyższej Godności Liceum Staszica.

STEFAN NASIŁOWSKI  (1925 – 2012)

Został Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Absolwentów w 2007 roku. Rozpoczął pracę pedagogiczną w roku 1949 jako nauczyciel biologii i higieny (od 1953 r. w I LO im. S. Staszica). Był nauczycielem niezwykle sumiennym, odpowiedzialnym i poszukującym. Wychował wielu lekarzy i biologów. Na pewnym etapie życia najważniejsza stała się dla niego pasja dokumentalisty. Odtworzył i na bieżąco prowadził wykaz alfabetyczny i chronologiczny absolwentów od początku istnienia szkoły. Sporządził również listę wszystkich nauczycieli uczących w Liceum od 1918 roku, a także wychowawców kolejnych klas. Następnym dziełem był  wykaz absolwentów w latach 1921-39, tym razem według wyznań. Niezwykle cenne jest również sporządzone przez Pana Profesora opracowanie topograficzne miejsc pochówku nauczycieli „Staszica” na kilku cmentarzach, dzięki czemu możemy składać kwiaty i zapalać znicze na często zapomnianych grobach…

Do końca swoich dni niestrudzenie dostarczał odnalezione ciekawostki o szkole, wierszyki sprzed lat, scenariusze imprez i teatrzyków. Był nieocenioną skarbnicą – źródłem bezcennych informacji o dawnej Szkole. W 1995 roku otrzymał Medal Najwyższej Godności Liceum Staszica.

JANUSZ KOWALEWSKI (1946 – 2011)

Został Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Absolwentów został w 2007 roku. Pracę zawodową podjął w 1966 roku, a od 1974 aż do emerytury, uczył matematyki w ZSO im. S. Staszica. Był także pasjonatem turystyki, przez wiele lat prowadził Klub Turystyki Pieszej „Dreptaki”.

Był nauczycielem surowym i wymagającym, a jednocześnie potrafił być wyrozumiały dla uczniowskich słabości. Jego szczególnym darem była umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z młodymi ludźmi – szczególnie podczas rajdowych wypraw. Potrafił dotrzeć do ich serc i umysłów, a szanowanie wolności swoich podopiecznych dawało mu z ich strony wielką sympatię i oddanie. Dla wielu był duchowym przywódcą, przed którym drży się na lekcji, ale do którego zawsze można zwrócić się jak do przyjaciela.

Wielokrotnie był wyróżniany za swoją pracę nauczyciela oraz działalność turystyczną licznymi nagrodami, a w roku 2008 został uhonorowany Medalem Najwyższej Godności Liceum Staszica.

JADWIGA STRZELECKA

Została Honorowym Członkiem Stowarzyszenia Absolwentów w 2008 roku. Pracę pedagogiczną podjęła w 1957 r., a od roku 1965 uczyła geografii w I LO im. S. Staszica. Trudno opisać tę niezwykle złożoną osobowość nauczycielki pełnej życia, energii, wdzięku, radości, aby nie pominąć którejś z ważnych cech. Zawsze kipiała chęcią działania i zarażała tym swoich wychowanków – wiele lat opiekowała się Pocztem Sztandarowym, Samorządem Uczniowskim, organizowała rajdy, niezapomniane wycieczki. Wszystko o wszystkich zawsze wiedziała i… wie do dziś. Bez pomyłki potrafi wymienić imiona, nazwiska (także kolejne) swoich wychowanków. Niezwykle współczująca potrafiła rozgryźć każdy kłopot i pomagać na życiowych zakrętach – po prostu ma umiejętność prostowania dróg.

Jako czynny nauczyciel była istnym fenomenem – mistrzem egzekwowania wiedzy, a także swoistym „multiinstrumentalistą”, wzorem kompetencji o wręcz napoleońskiej podzielności uwagi. Każdy z nas pamięta Jej sposób prowadzenia zajęć, szczególnie lekcji powtórzeniowych: „ty – piszesz, ty – mówisz, ty – do mapy, a ty – skały”… Prędka i wymagająca – ma do dziś satysfakcję, że tylu wspaniałych ludzi potrafiła nauczyć geografii i nie tylko… Szczyci się wybitnymi absolwentami Staszica i doskonale umie promować dobre imię Szkoły, którą kocha całą duszą. W 1998 roku otrzymała Medal Najwyższej Godności Liceum Staszica.