Stowarzyszenie Absolwentów

Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu

zostało zwycięzcą Konkursu EDUinspiracje 2020,

odbywającego się pod hasłem

„Działam-Upowszechniam-Inspiruję”. 

Projekt „Przyszłość zależy od nas” finansowany przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji MEN, którego beneficjentem jest Stowarzyszenie, realizowany był w 2019 roku, m.in. przez uczniów I LO im. S. Staszica w Zgierzu we współpracy z ukraińską Szkołą – Liceum w Kołkach i został nominowany przez FRSE do konkursu, którego celem jest upowszechnianie rezultatów projektów edukacyjnych, promocja dobrych praktyk w tym zakresie oraz pokazanie, jak ważną rolę w życiu odgrywa proces uczenia się oraz dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą.

Szczegółowe cele konkursu EDUinspiracje:

 • wyłonienie najbardziej wartościowych, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i wykorzystywania rezultatów działań, projektów dofinansowywanych z programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji
 • promocja rezultatów projektów wśród instytucji i osób zainteresowanych edukacją w dziedzinie kształcenia, kultury, młodzieży i sportu;
 • wspieranie rozwoju polityki w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży, kultury i sportu poprzez upowszechnianie wyników projektów, które okazały się sukcesem;
 • promocja najlepszych projektów, których rezultaty zainspirowały społeczności lokalne i wpłynęły na rozwój edukacji.

Konkurs jest przeznaczony dla beneficjentów instytucjonalnych programów: Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, PO WER, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz dla organizacji i instytucji należących do sieci Eurodesk Polska.

Nominacje       

Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że FRSE nominuje pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Zainteresowani nie mogą sami zgłosić kandydatury swojego projektu.

Tegoroczna gala wręczenia nagród w konkursie EDUinspiracje odbyła się w formule online, w dniu 18 grudnia 2020 r. Zwycięzcami zostali:

 • Edukacja szkolna:  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Puławach
 • Szkolnictwo wyższe: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Edukacja zawodowa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu
 • Edukacja dorosłych: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
 • Edukacja pozaformalna młodzieży: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Słobódce
 • PO WER Edukacja szkolna: Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Sportowymi im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy
 • PO WER Edukacja zawodowa: Państwowe Szkoły Budownictwa im. prof. M. Osińskiego w Gdańsku
 • Europejski Korpus Solidarności: Stowarzyszenie POLARIS – OPP w Jeleśnicy
 • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży: Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie
 • Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży: Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i  Liceum im. S. Staszica w Zgierzu
 • Informacja europejska dla młodzieży oraz Regionalne Punkty Informacyjne; Kuratorium Oświaty w Szczecinie