NAGRODA IM. BARBARY BENIUSZKO dla uczniów i nauczycieli – ustanowiona w 1. rocznicę śmierci Pani Profesor, zgodnie z jej wychowawczą spuścizną pozostawioną kolejnym pokoleniom. Dziedziny,  w jakich nagroda może być przyznawana to m. in.:
  • twórczość poetycka
  • recytacja
  • reżyseria widowisk z udziałem uczniów liceum
  • sztuki plastyczne
  • wprowadzanie nowatorskich form edukacji kulturalnej
  • ocena dorobku w zakresie prowadzenia atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych
  • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w duchu patriotycznym i polskiej kultury narodowej.

Nagroda była przyznana po raz pierwszy podczas uroczystości jubileuszowych i V Zjazdu Absolwentów w dniu 07.06.2008 r. – Ireneuszowi Ziętkowi.
Mgr Ireneusz Ziętek był nauczycielem matematyki, niezwykle sumiennym i sprawiedliwym pedagogiem. Cieszył się wśród uczniów autorytetem, o którym wielu jedynie marzy. Był symbolem uczciwości i dociekliwości, a jednocześnie miał drugą naturę – był poetą oraz współzałożycielem i jednym z duchowych przywódców zgierskiej Grupy Poetyckiej „NIETAKT”. Otaczał opieką młodych poetów, poszukiwał poetyckich talentów, służył radą, przygotowywał ich  do prezentacji twórczości Zgierskiej Grupy Poetyckiej w ramach Festiwalu Teatrów Amatorskich „Słodkobłękity”. Był  też współorganizatorem corocznego Konkursu Poetyckiego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu zgierskiego.                                      
Ireneusz Ziętek jest autorem słów hymnu szkoły, której był jednocześnie absolwentem i pracownikiem. Czynnie włączał się w działania Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica – brał m.in. udział w zorganizowaniu w 2006 r. spotkania z okazji 25. rocznicy strajku studentów Łodzi. Wyświetlony był wówczas film, jego autorstwa, który dokumentuje wydarzenia sprzed lat.         
Kolejne nagrody przyznano:

29.04.2012 r.  – uczennicy kl. III Małgorzacie Bielińskiej za twórczość poetycką, wydanie tomiku poezji „Ścieżki nadziei” oraz wybitne osiągnięcia w ogólnopolskich konkursach poetyckich.

25.04.2014 r.  – uczennicy kl. III Adriannie Walkowskiej za twórczość poetycką, wyróżnioną w Konkursie Poetyckim dla młodzieży szkół ponadpodstawowych powiatu zgierskiego.