Nagroda „Najlepszy z najlepszych” przyznawana jest od roku 2009, zgonie z ustalonym regulaminem:

 1. Nagroda „Najlepszy z najlepszych” jest przyznawana uczniowi, który uzyska w danym roku najwyższy wynik z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.
 2. Uczeń otrzymuje pamiątkową tarczę Szkoły i nagrodę pieniężną, której wartość ustala Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 3. Jeśli uczniów, którzy uzyskali wynik powyżej 95%, jest więcej – Zarząd Stowarzyszenia ma prawo przyznać uczniom dwie lub trzy nagrody w danym roku.
 4. Pozostałe sprawy, nie uregulowane niniejszym regulaminem, pozostają w gestii Zarządu Stowarzyszenia.

Laureatami nagrody przyznanej po raz pierwszy w 2009 roku byli uczniowie:

 1. Bartłomiej Cajdler – wynik :
  • 100% (chemia)
  • 93% (biologia)
  • 88% (fizyka) – średni wynik: 93,7%
 2. Justyna Kowalczyk – wynik:
  • 95% (chemia)
  • 92% (biologia)
  • 90% (fizyka) – średni wynik 92,3%
 3. Bartosz Kling – wynik:
  • 96% (matematyka)
  • 90% (j.angielski)
  • 80% (fizyka) – średni wynik 88,6%

W 2010 roku laureatami zostali:

 1. Mateusz Zamojski
 2. Olga Lewandowska

W 2011 roku – Piotr Rybicki  100% (język angielski)

W 2012 roku – Michał Pawlak

W 2013 roku – Błażej Krysztofiak

W 2014 roku – Michał Radecki  93% (język angielski)

W 2015 roku – Karolina Smolska 100% (język polski)

w 2016 roku – Kinga Kasprowicz 96% (język angielski) i Agata Lewandowska 96% (język angielski)

w 2017 roku – Maria Gawrysiak 93% (język angielski)

w 2018 roku – Kinga Ptaszyńska 96% (język angielski)