30 listopada 1931 roku zostało zarejestrowane Koło Absolwentów Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. S. Staszica, które istniało do 1939 r. Nawiązując do tej tradycji, 16 czerwca 2003 roku grono absolwentów naszego liceum pod przewodnictwem Mirosławy Kazimierskiej, zebrało się, aby w związku z jubileuszem 105-lecia Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica reaktywować Koło Absolwentów.

Na historycznym już spotkaniu powołano Komitet Założycielski, który do czasu wyborów Zarządu Stowarzyszenia był reprezentantem jego interesów. W skład Komitetu weszli: Mirosława Kazimierska, Beata Baszczyńska-Misztal i Marek Kwiatkowski. Podczas zebrania zatwierdzono także Statut Stowarzyszenia opracowany przez Mirosławę Kazimierską. Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica zarejestrowano 13 października 2003 roku w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000175850.

Roczna składka dla członków Stowarzyszenia wynosi 12 zł. Można dokonywać wpłaty na konto nr: 65 8783 0004 0027 0432 2000 0001. Bardzo cieszymy się również z podarunku 1% z podatku dochodowego, za który bardzo dziękujemy darczyńcom.

Najważniejsze działania od chwili powstania Stowarzyszenia to: organizacja trzech kolejnych Zjazdów Absolwentów: IV (2003),  V (2008) i VI (2013) z okazji jubileuszu 105,  110 i 115–lecia powstania Szkoły, uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, co nastąpiło 24. 01. 2006 r. oraz przyznanie „Złotych Matur” (24. 06. 2009 r.) absolwentom, którzy ukończyli szkołę 50 lat temu i coroczna kontynuacja tej tradycji.

Inne ważne działania Stowarzyszenia:

 • Pomoc finansowa dla Przemka Gorzyckiego – wpłaty celowe z 1% podatku dochodowego;
 • Pomoc w organizacji XV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o S. Staszicu (2008);
 • Opracowanie i realizacja programu zajęć pozalekcyjnych pod nazwą: „Twórcze myślenie, twórcze działanie – nasz pomysł na życie”, (dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, 2009 – 2011);
 • Wspomaganie współpracy szkoły ze szkołą na Ukrainie (Kołki na Wołyniu od 2004 r.), uzyskanie dotacji oraz realizacja programu Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury (w 2007 i 2009 r.);
 • Opieka nad grobami nauczycieli oraz finansowe wsparcie działań Towarzystwa Przyjaciół Zgierza na rzecz renowacji nagrobków nauczycieli;
 • Pomoc finansowa dla Jerzego Mikołajczyka oraz Zgierskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego;
 • Fundowanie nagród dla wybitnych nauczycieli i uczniów oraz nagród dla uczestników konkursów organizowanych przez Liceum;
 • Przyznawanie dotacji celowych oraz pomoc finansowa w trudnej sytuacji materialno-rodzinnej wychowanków, uczniów i nauczycieli;
 • Organizowanie spotkań świątecznych dla dawnych nauczycieli i członków Stowarzyszenia oraz cyklicznych Rodzinnych Rajdów Rowerowych – od 2014 r. we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Zgierza.

Stowarzyszenie Absolwentów jest  fundatorem trzech nagród:

 • NAGRODY DLA UCZNIA KREATYWNEGO
 • NAGRODY IM. BARBARY BENIUSZKO
 • NAGRODY „NAJLEPSZY Z NAJLEPSZYCH” IM. IRENEUSZA ZIĘTKA

 

DARCZYŃCOM WSPIERAJĄCYM DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA BARDZO DZIĘKUJEMY!

 

ABSOLWENTÓW NASZEGO LICEUM ZAPRASZAMY DO WSTĘPOWANIA W SZEREGI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

 

zapraszamy do kontaktów: absolwent@staszic.zgierz.pl