Nagroda dla Ucznia Kreatywnego – przyznawana jest od 2006 roku

Kandydat do nagrody musi spełniać co najmniej dwa spośród wymienionych kryteriów:

  1. Rozwija oryginalne zainteresowania, z których potrafi uczynić życiową pasję.
  2. Poświęca czas na różne formy działalności pozalekcyjnej związane z wolontariatem w szpitalach, hospicjach, domach dziecka, domach dziennego pobytu; aktywnie współpracuje z organizacjami charytatywnymi lub służbami socjalnymi.
  3. Podejmuje niekonwencjonalne, kreatywne działania na rzecz społeczności szkolnej lub innej grupy rówieśniczej.
  4. Tworzy oryginalne projekty środowiskowe mające na celu promocję szkoły, miasta, powiatu.
  1. Jest inicjatorem różnorodnych akcji mających na celu szerzenie postaw szeroko rozumianej tolerancji.
  2. Osiąga dobre wyniki w nauce.
  3. Jest wzorem i autorytetem dla rówieśników pod względem zachowania.
  4. Posiada udokumentowane osiągnięcia pozaszkolne związane ze szczególnymi uzdolnieniami np. autorskie wystawy plastyczne, fotograficzne, publikacje dziennikarskie, próby literackie, występy aktorskie, taneczne i sportowe.
  5. Tworzy programy i organizuje zajęcia pozalekcyjne mające na celu szerzenie poczucia bezpieczeństwa wśród rówieśników lub aktywnie współpracuje w tym zakresie z instytucjami ogólnomiejskimi.
  6. Aktywnie współpracuje z organizacjami turystycznymi, posiada stopnie przewodnika turystycznego lub organizatora turystyki, inicjuje imprezy plenerowe, nowatorskie trasy wycieczkowe w zakresie turystyki pieszej bądź rowerowej.

Zgłoszenia mogą dokonywać: koledzy z klasy, wychowawca klasy, samorząd klasowy, organizacje szkolne i pozaszkolne.

Kolejnymi laureatami nagrody byli:

2006 – Agata Grykien (kl. IIc),

2007 – Małgorzata Milczarska (kl. IIc),

2008 – Aleksandra Stasiak (kl.IIc)

2015 – Mateusz Misztal (kl.IIb), Maciej Zieliński (kl.IIcd)