ZARZĄD STOWARZYSZENIA  (od 07.02.2014 r.)

Prezes:          Beata Baszczyńska – Misztal

Wiceprezesi:  Marek Beker, Adam Zamojski

Skarbnik:        Anna Idczak

Sekretarz:      Małgorzata Łodwig – Makowska

Członkowie Zarządu: Małgorzata Dzierbicka, Jarosław Gorzycki,

                                   Witold Kaczmarek, Jarosław Szopa

Komisja Rewizyjna:   Ewa Marciniak, Marek Kwiatkowski, Jacek Olczak

ZARZĄD STOWARZYSZENIA W POPRZEDNICH LATACH:

2009-2014

Prezes: Aleksandra Górska

Wiceprezesi:  Krzysztof Wołowski, Tomasz Kowalski

Sekretarz: Marek Beker

Skarbnik: Anna Obreda, od 2012 r. Beata Baszczyńska-Misztal

Członkowie Zarządu: Anna Idczak, Jarosław Gorzycki, Szczepan Rybczyński, Jarosław Szopa

Komisja Rewizyjna: Ewa Marciniak, Marek Kwiatkowski, Jacek Olczak

2008-2009

Prezes: Mirosława Kazimierska

Wiceprezesi:  Kazimierz Karol Pruski, Beata Baszczyńska-Misztal

Sekretarz: Elżbieta Katarzyna Pilarczyk

Skarbnik: Anna Obreda

Członkowie Zarządu: Marek Kwiatkowski, Krzysztof Wołowski, Tomasz Kowalski, Aleksandra Górska

Komisja Rewizyjna: Ewa Marciniak, Danuta Błaszczyk, Marek Misztal

2003-2008

Prezes: Mirosława Kazimierska

Wiceprezesi:  Kazimierz Karol Pruski, Krystyna Rybińska

Sekretarz: Elżbieta Katarzyna Pilarczyk

Skarbnik: Beata Chrzanowska

Członkowie Zarządu: Marek Kwiatkowski, Krzysztof Wołowski, Tomasz Kowalski, Arkadiusz Walczak

Komisja Rewizyjna: Ewa Marciniak, Danuta Błaszczyk, Marek Misztal