Od czerwca 2009 roku w kalendarz roku szkolnego zgierskiego „Staszica” wpisała się ważna cykliczna uroczystość, o której warto wspomnieć. To wręczanie symbolicznych Złotych Matur dla absolwentów, którzy przed pięćdziesięcioma laty zdali egzamin dojrzałości. Przygotowaniem uroczystości zajmuje się Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica, które wypełnia w ten sposób niepisany koleżeński testament – realizuje pomysł nieżyjącej już Mirosławy Kazimierskiej (zm. 2008 r.), która była absolwentką, nauczycielką fizyki, wieloletnią wicedyrektorką „Staszica” oraz współzałożycielką i pierwszą prezes Stowarzyszenia od 2003 roku. Pamiątką tego wydarzenia są okolicznościowe dyplomy oraz umieszczone w etui tarcze w kolorze złotym. Uroczystość ta odbywa się najczęściej wraz z zakończeniem roku szkolnego.

„Złota Matura” 2024.

Drodzy Złoci Maturzyści, Absolwenci z roku 1974,

w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu oraz Dyrekcji I LO im. S. Staszica, serdecznie zachęcamy do podjęcia wysiłku mobilizacji szkolnego koleżeństwa i udziału w tradycyjnej uroczystości z okazji 50-lecia uzyskania świadectwa dojrzałości.

„Złotą Maturę” dla Was organizujemy w tym roku 26 kwietnia 2024 r. o godz. 11.00 w budynku I LO im. S. Staszica – postarajcie się odnowić kontakty i zaprosić jak najwięcej osób ze swojego szkolnego grona.  

Udział w uroczystości szkolnej to koszt 30 zł (imienna złota tarcza z dyplomem + drobny poczęstunek) Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpłata tej kwoty do dnia 20.04.2024 r. na konto Stowarzyszenia Absolwentów: 65 8783 0004 0027 0432 2000 0001, tytuł: Złota Matura. Koleżanki prosimy dodatkowo o podanie nazwiska panieńskiego.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zarząd Stowarzyszenia

„Złota Matura” 2023.

Drodzy Złoci Maturzyści, Absolwenci z roku 1973,

w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu oraz Dyrekcji I LO im. S. Staszica, serdecznie zachęcamy do podjęcia wysiłku mobilizacji szkolnego koleżeństwa i udziału w tradycyjnej uroczystości z okazji 50-lecia uzyskania świadectwa dojrzałości.

„Złotą Maturę” dla Was organizujemy w tym roku 08 września 2023 r. o godz. 12.00 w budynku I LO im. S. Staszica – jest więc sporo czasu na odszukanie i zaproszenie swojego szkolnego grona.  

Udział w uroczystości szkolnej to koszt 30 zł (imienna złota tarcza z dyplomem + drobny poczęstunek) Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpłata tej kwoty do dnia 30.08.2023 r. na konto Stowarzyszenia Absolwentów: 65 8783 0004 0027 0432 2000 0001, tytuł: Złota Matura. Koleżanki prosimy dodatkowo o podanie nazwiska panieńskiego.

Z pozdrowieniami

Zarząd Stowarzyszenia

„Złota Matura” 2021.

Drodzy Złoci Maturzyści, absolwenci z roku 1951,

w imieniu Stowarzyszenia Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. S. Staszica w Zgierzu serdecznie zachęcamy do podjęcia wysiłku mobilizacji szkolnego koleżeństwa i udziału w tradycyjnej uroczystości z okazji 50-lecia uzyskania przez Was świadectwa dojrzałości. Pandemia całkowicie „pomieszała szyki” całemu światu, co w dużym stopniu utrudnia nam kontakty, ale mamy nadzieję, że wszystko będzie powoli wracało do normy. Dlatego też proponujemy tę szkolną „Złotą Maturę” zorganizować w tym roku w nietypowym terminie – 01. września 2021, wierząc, że do tego czasu uda się opanować sytuację na tyle, by móc spotkać się w większym gronie.
Udział w uroczystości szkolnej to koszt 25 zł (imienna złota tarcza z dyplomem + drobny poczęstunek) Potwierdzeniem uczestnictwa będzie wpłata tej kwoty na konto Stowarzyszenia Absolwentów: 65 8783 0004 0027 0432 2000 0001, tytuł: Złota Matura. Koleżanki prosimy dodatkowo o podanie nazwiska panieńskiego.

Z pozdrowieniami

Beata Baszczyńska-Misztal

„Złota Matura” 2016.

Kolejna – zorganizowana jak zawsze przez Stowarzyszenie Absolwentów w gościnnych murach I LO im. S. Staszica – uroczystość wręczania Złotych Matur odbyła się już po raz ósmy, 24 czerwca 2016 r. Prezes Stowarzyszenia Beata Baszczyńska – Misztal z pomocą Skarbnika Anny Idczak oraz Dyrektora Liceum Michała Luźniakowskiego wręczyła okolicznościowe dyplomy i pamiątkowe tarcze.

Uroczystość rozpoczęła się w  niecodzienny sposób – wywołano do wprowadzenia poczet sztandarowy aktualny, ale też – spełniając życzenie dawnych uczniów – poczet sztandarowy z roku 1966 w składzie: chorąży Jerzy Częszczyk, w asyście Ewy Janickiej i Anny Obredy. Poczet ten asystował tzw. staremu sztandarowi, który do tej pory był wystawiany jedynie podczas kolejnych zjazdów absolwentów i smutnych uroczystości pogrzebowych. Podniosłą była chwila przekazania tego „ożywionego” sztandaru pocztowi złożonemu z obecnych uczniów.

W uroczystości wzięli udział, nieliczni już niestety, żyjący profesorowie z tamtych lat – Aleksandra Muszyńska, Jadwiga Strzelecka, Krystyna Baszczyńska oraz Adam Izydorczyk. Ten ostatni zabierając głos podkreślił doniosłość tak historycznych chwil i dodał, że wspólnie z Panią Profesor Krystyną Baszczyńską zdawali maturę w naszym liceum …. 65 lat temu, co określił jako „Żelazny Jubileusz”. Oboje czcigodni profesorowie otrzymali owację ze strony zarówno aktualnych uczniów, jak i młodszych o 15 lat „złotych absolwentów”.

W imieniu absolwentów głos zabrał szef komitetu organizacyjnego Marek Kwiatkowski. Podziękował „starym belfrom” za ich trud sprzed pół wieku, życzył aktualnym profesorom sukcesów, a młodzieży doczekania możliwości przeżycia tak wzruszających chwil. Podzielił się też wspomnieniami sportowo – artystycznymi z tej właśnie sali gimnastycznej i zakończył zaśpiewaniem piosenki z programu kabaretowego ze studniówki, która odbyła się 12 lutego 1962 roku.

Po zakończeniu uroczystości w sali gimnastycznej jubilaci przenieśli się do auli, gdzie długo trwały, przy kawie i ciasteczkach, sympatyczne rozmowy byłych uczniów z byłymi nauczycielami. Dodatkową atrakcją było to, że lubiany przez swoich dawnych uczniów Adam Izydorczyk podpisywał licznym chętnym wydaną przez siebie 350 – stronicową książkę będącą wspomnieniami ze Zgierza z lat wczesnej młodości. Ale  to nie koniec ikonografii na ten dzień – były uczeń XI B Marek Kwiatkowski opracował i wydał drukiem, dosłownie w przeddzień uroczystości, monografię swojej klasy sprzed 50 lat, której był gospodarzem. Książeczkę bogatą w treści, wspomnienia, zdjęcia, dokumenty otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania.

„Złota Matura” po raz siódmy.

26 czerwca 2015 r. o godz. 9.00 w I LO im. S. Staszica w Zgierzu odbyła się, po raz siódmy, uroczystość wręczenia złotych tarcz absolwentom, którzy rozstali się ze szkołą 50 lat temu.

Listy absolwentów są z każdym rokiem dłuższe, ale niestety nie wszyscy mogą uczestniczyć w szkolnej uroczystości. W tym roku przybyło blisko 40 absolwentów i troje uczących wówczas profesorów: Krystyna Baszczyńska, Adam Izydorczyk oraz Aleksandra Muszyńska. Młodzież mogła wysłuchać ciekawych wspomnień i opowieści o szkolnych zwyczajach z lat 60-tych dzięki wystąpieniu p. Eugenii Rosiak (z d. Stodólska), późniejszej wieloletniej dyrektor I LO im. S. Żeromskiego w Ozorkowie.

Mamy nadzieję, że wszystkie te informacje będą wykorzystane w monografii o Profesorach „Staszica” przygotowywanej na 100-lecie nadania imienia szkole w 2018 roku. Zachęcamy do nadsyłania własnych wspomnień i opowieści z różnych lat na adres: Stowarzyszenie Absolwentów, ul. 3 Maja 41, 95-100 Zgierz lub internetowo:  absolwent@staszic.zgierz.plDzięki temu będzie mogła powstać monografia pisana przez absolwentów!

Złota Matura 27.06.2014 r.

W 2013 roku uroczystość wręczenia Złotych Matur była połączona z jubileuszem 115-lecia istnienia szkoły, a w tym roku odbyła się już po raz szósty w dniu 27 czerwca.

Każde takie spotkanie jest szczególnie ważne i wzruszające dla dawnych absolwentów, którzy po latach mogą znów przypomnieć sobie kolegów z młodości oraz niektórych nauczycieli, a także zagościć w murach dawnej „budy”, poczuć się przez moment znowu „ludźmi ze »Staśka«”.  Jest to również cenna lekcja dla współczesnych uczniów, którzy w ten sposób doświadczają na czym polega długoletnia tradycja naszej szkoły. A najciekawsze jest to, że kolejne wręczenia Złotych Matur udowadniają, że w szkole różnice pokoleniowe mogą zupełnie nie mieć znaczenia. Kiedy dwa lata temu podczas takiej uroczystości jej uczestnicy (Marek Siedlecki i Włodzimierz Janusik) wspominali anegdoty z czasów swojej nauki i cytowali fragmenty programu studniówkowego, współczesna młodzież zaśmiewała się z nich na równi ze swymi dawnymi kolegami. Również w tym roku było i podniośle – przy powitaniu z byłymi profesorami: panią Aleksandrą Muszyńską i Adamem Izydorczykiem, ale też radośnie podczas chóralnego odśpiewania „We are the champions…” zaintonowanego przez Andrzeja Piaskowskiego i Pawła Wawrzyńczaka, a podjętego przez grono „nieco” młodszych kolegów – obecnych uczniów. Przecież wiadomo nie od dzisiaj, że „Staszic” łączy pokolenia!